Posielanie listu, balíka, či inej formy pošty si vyžaduje dodržiavanie presného postupu, aby sa dostal na cieľové miesto doručenia. Venujte čas preštudovaniu jednotlivých krokov, aby sa odoslaná obálka nevrátila naspäť do vašich rúk. Ako správne vypísať obálku?

Predtým než začnete: Všeobecné pravidlá

Pošta vo všeobecnosti obsahuje adresu odosielateľa (ten, kto obálku odosiela) a adresáta (ten, ku komu bude obálka doručená). Vypísanie obálky sprevádza niekoľko pravidiel, ktoré je potrebné dodržiavať. V prvom rade myslite na dobrú čitateľnosť. Písmo píšte prehľadne bez preškrtávania znakov. Zvolený písací prostriedok nemá mať červenú farbu, podobu ceruzky, či atramentového pera. Ručné písanie však nie je jediná možnosť, ako vypísať obálku. Pre vypísanie adresy môžete zvoliť počítač, avšak pri jej vytlačení dávajte pozor na to, aby výsledná veľkosť písma nebola menšia ako tri milimetre.

Posielate list do zahraničia? Pozor na štýl písma! Krajinu určenia vyplňte veľkými písmenami, pričom zvolený jazyk by mal byť medzinárodné známy – v súčasnosti sa vo väčšine prípadov používa anglický jazyk. Po tom, čo ste sa oboznámili so základnými normami, môžeme prejsť na samotný spôsob, ako vypísať obálku. Odporúčame, aby ste pred písaním adresy overili, či je obálka vyrobená z kvalitného materiálu. Pokiaľ obsah pošty zabalíte napríklad do kancelárskeho, či baliaceho papiera, je možné, že sa počas odosielania značne poškodí. Ak nechcete, aby sa balík vrátil k vám spolu so zaplatením poštovného za spätné odoslanie, zainvestujte do odolnej obálky. Štandardné obálky zaobstaráte v miestnom papiernictve alebo priamo na pošte.

Správny postup ako vypísať obálku

Základné umiestňovanie adries má pozdĺžny smer, no nájdu sa aj výnimky, kedy sa údaje vypisujú zvisle. Do ľavého horného rohu vypíšete vašu adresu, teda adresu odosielateľa. Niektorí ľudia zvyknú nad samotnú adresu napísať názov „odosielateľ“. Pravá dolná štvrtina patrí údajom o adresátovi. Aj v tomto prípade môžete (ale nemusíte) nad pomenovanie pripísať slovko „adresát“.  Myslite na to, že pracovníci na pošte potrebujú priestor na prilepenie nálepiek a doplnenie poznámok – s veľkosťou písma to preto neprežeňte.

Čo všetko treba uviesť pri vypĺňaní údajov o adresátovi a odosielateľovi? Je zrejmé, že bez mena a priezviska sa adresa nezaobíde. Podľa preferencií alebo daných okolností nad meno adresáta pripíšte oslovenie „Vážený pán“ alebo „Vážená pani/slečna“. Kedy sa na obálku pridáva aj druhé meno? Ide o prípady, keď  je adresát na návšteve alebo je ubytovaný v podnájme. Údaje o bydlisku majú obsahovať:

  • názov ulice (pokiaľ ju daná lokalita má)
  • číslo domu/bytu a 
  • poštové smerovacie číslo (PSČ)
  • mesto alebo obec, v ktorej sa adresát nachádza

Dodržujte postup a správnosť údajov skontrolujte

A ako napísať adresu na balík? Princíp vypĺňania balíka v podstate podlieha podobným pravidlám ako list, avšak pri balíkoch s nerovnomerným povrchom skúste adresu vytlačiť na dostatočne veľký papier a prilepiť na viditeľné miesto. V opačnom prípade by sa čitateľnosť údajov znížila. Pri odosielaní pošty mimo náš štát sa do posledného riadku doplní názov cieľovej krajiny. Ako sme už spomínali, názov cudziny sa píše veľkými písmenami a v medzinárodne známom jazyku.

Pri odosielaní zásielok na dobierku nezabudnite na vyplnenie podacieho lístka. Hoci každá pošta poskytuje verejnosti vlastné podacie lístky, pre ušetrenie času ich môžete vytlačiť a vyplniť doma, alebo po novom zaslať elektronicky. Aj v tomto prípade ide o vyplnenie údajov odosielateľa a adresáta, poprípade sa doplní jeho telefónne číslo a mailová adresa. Pri dodržiavaní uvedených krokov sa dopracujete k správne vypísanej obálke, pripravenej na odoslanie.