Budovanie nového výrobného závodu či administratívneho zázemia môže byť pre výrobnú spoločnosť náročným úkonom i veľkou investíciou. Ak potrebujete výstavbu vyriešiť efektívne, je montovaná hala správnou voľbou.

Rýchlosť výstavby nových priestorov pre výrobu či skladovanie býva u mnohých subjektov kľúčová najmä z hľadiska zaistenia dostatočného množstva ponúkaného tovaru vo veľmi konkurenčnom prostredí. Veľmi veľa z nich sa tak pri vyberaní vhodného riešenia rozhodne pre výstavbu montovanej haly, ktorá sa vyznačuje významnými výhodami predovšetkým s ohľadom na rýchlosť a náročnosť prác. Montované haly sa preto veľmi často využívajú nielen pre účely výstavby výrobných priestorov, ale i administratívne alebo komerčné budovy (predajne, sklady, showroomy apod.).

Ako funguje výstavba montovanej haly

Montovaná hala je stavba tradične riešená ako rozmerovo štandardizovaná a modulárna. To znamená, že ak sa pre toto riešenie rozhodnete, budete pravdepodobne pracovať s návrhom pravidelného tvaru a s typickou podlahovou plochou ktorú si zvolíte podľa ponuky. Výhoda tohto riešenia je veľmi rýchle spracovanie dokumentácie, ktorá vychádza z už stanoveného návrhu nosnej konštrukcie, ktorý sa musí adaptovať na konkrétnu situáciu, čiže podmienky terénu a pripojenie inžinierskych sietí. Z materiálového hľadiska tvoria hlavnú nosnú kostru montovaných hál oceľové konštrukcie prevažne v ľahkom prevedení (priehrady), prípadne ťažké s možnosťou opláštenia oceľovými trapézovými plechmi alebo sendvičovými doskami.

Výhody montovaných hál

Hlavnou výhodou výstavby montovanej haly je predovšetkým jej rýchlosť, ktorá je daná jednak elimináciou nutnosti vytvárania samostatného projekčného návrhu, jednak prevažne suchým spôsobom výstavby, ktorý nevyžaduje špeciálne ošetrovanie materiálov (s výnimku základov a základovej dosky) a pracuje s relatívne veľkými dielcami. I napriek štandardizovaným rozmerom poskytujú montované haly pomerne širokú  variabilitu s ohľadom na konečné riešenie, členenie a vzhľad.