Hračky sprevádzajú vašu ratolesť celým detstvom. Nie je preto na škodu vedieť, ako takú správnu hračku vybrať.

V ideálnom prípade by mala dieťa rozvíjať, učiť novým schopnostiam a znalostiam a zároveň by mala byť maximálne bezpečná.

Hračku je potrebné prispôsobiť veku dieťaťa

Na hračke či jej obale by ste vždy mali nájsť informáciu o odporúčanom veku dieťaťa. V žiadnom prípade ju neignorujte. Zvlášť dôležitá je veková hranica 3 rokov. Ak výrobca uvádza, že hračka nie je vhodná pre dieťa mladšie troch rokov, s najväčšou pravdepodobnosťou obsahuje malé súčiastky, ktoré by dieťa mohlo prehltnúť alebo vdýchnuť. Okrem toho ale existuje riziko, že príliš zložitá hračka bude dieťa svojou náročnosťou frustrovať alebo ho úplne odradí.

Hračka musí zodpovedať schopnostiam dieťaťa

Ako sme už naznačili, pri výbere správnej hračky nie je podstatný iba vek dieťaťa, ale aj jeho psychické a fyzické schopnosti. Hračka by nemala byť pre dieťa príliš jednoduchá, inak ho nezaujme. Zároveň ho ale musí dostatočne motivovať a zábavnou formou učiť niečo nové – o rozvoj logického myslenia sa postarajú rôzne doskové hry, o motoriku a zábavu zase napríklad skateboard.

Bezpečnosť na prvom mieste

V neposlednom rade myslite na bezpečnosť a zdravotnú nezávadnosť hračiek. Najmä malé deti majú tendenciu poznávať hračky všetkými zmyslami a nezriedka ich ochutnávajú. A ako teda spoznať, či je vami vybratá hračka pre dieťa bezpečná?

Skôr ako dáte svojmu dieťaťu do rúk novú hračku, pozorne preštudujte všetky materiály, ktoré sa na nej nachádzajú. Informujte sa, z akých komponentov je hračka zostavená, pre aký vek je odporúčaná a či neobsahuje potenciálne nebezpečné súčasti.

  • Základným pravidlom je nakupovať hračky iba u overených a solídnych predajcov.
  • Hračky by nemali mať ostré hrany, ktoré môžu dieťa zraniť.
  • Maličké hračky nepatria do rúk malých detí, ktoré by ich mohli ľahko vdýchnuť alebo prehltnúť.
  • Pozor si dajte na hračky so zvukovými efektami, ktorých hlasitosť nie je možné regulovať. Príliš hlasné zvuky môžu poškodiť jemný detský sluch.
  • Najmä pri plastových výrobkoch si skontrolujte zdravotnú nezávadnosť použitých materiálov a farbív.
  • Pri drevených hračkách sa naopak zamerajte na ich spracovanie. Drevo musí byť hladké a bez triesok.

Nemusíte sa ale báť – všetky hračky, ktoré sa predávajú na európskom trhu, spadajú pod kontrolu Európskej únie. Či hračka vyhovuje všetkým požadovaným kritériám tak spoznáte jednoducho. Výrobca je totiž povinný na hračku či jej obal uviesť takzvanú značku zhody s európskymi technickými predpismi na bezpečnosť hračiek alebo označenie CE.

Sledujte informácie o hračkách stiahnutých z trhu

Ak chcete mať aktuálne informácie o tom, ktoré sporné hračky boli stiahnuté z trhu, sledujte oznámenie RAPEXu, informačného systému Európskej komisie. Ten každý týždeň informuje o výrobkoch, ktoré boli stiahnuté z trhu EÚ, vrátane informácií o výrobcovi, eventuálnom nebezpečenstve a opatreniach, ktoré je nutné podniknúť, aby výrobok neohrozil bezpečnosť a zdravie dotknutých osôb.

Zdroj obrázka: veryulissa / Shutterstock.com